Ansøgning om data fra Den Nationale Sundhedsprofil

Alle dataudleveringer er på nuværende tidspunkt sat i bero på grund af nye GDPR-regler.

Data til specifikke forskningsprojekter udleveres på baggrund af ansøgning til Den Nationale Sundhedsprofils styregruppe for udlevering og brug af data (NATSUP).

Ved anmodning om udlevering af data udfyldes et ansøgningsskema med angivelse af hvert enkelt spørgsmålsnummer fra de(t) ønskede spørgeskema(er), som sendes til NATSUP-sekretariatet (oek@si-folkesundhed.dk). Spørgeskemaerne for 2010, 2013 og 2017 kan findes nederst til venstre på siden under 'Spørgeskema'. Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Ola Ekholm, oek@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Tlf. 6550 7772